Адрес:
Телефон:

+371 29547289

+371 67845151

+371 67432315

E-mail:

dziedniece.ilze@inbox.lv

valeoelsa@inbox.lv

Соц. сети:
facebook
Ключевые слова:

KĀ PALĪDZ ILZE JANSONE?
Individuālajās konsultācijās dziedniece Ilze Jansone diagnosticē, stāsta par slimību cēloņiem, sekām un to kompensāciju, ārstē-
šanu ar dabas Iīdzekļiem un metodēm pēc Ilzes Jansones sistēmas.
Pēc vēlēšanās izstrādā individuālas programmas pa mēnešiem.

Programmas ir 13 – cik vajag, tik pilda Iīdz galīgai uzvarai. Pēc šīs
sistēmas var atjaunot jebkuru orgānu un locekli. Pirms programmas
sastādīšanas dziedniece pārbauda:
- vai pacients neguļ (ilgstoši nesēž) uz āderes,
- vai natsmiera laikā galva atrodas uz Z, A vai ZA,
- vai nav lāsts, nolādējums, būrums, skaudums, kodēšana, zombēšana, programmēšana, bezlaulības vainags,
- vai nav iekšā Velns, Ļaunais gars, Dēmons, paralēlās pasaules
būtnes u.c.,
- vai nav negribētais bērns, vai nav kreilis,
- vai nav iemiesojies miruša cilvēka gars,
- vai nav dzimtas lāsts.

Dziedniece sakārto ģimenes problēmas, pāru attiecības. Mēra
pāru saderību 3 plānos. Noņem bezlaulības vainagu.
Dziedniece apstrādā pēc foto vai klātienē māju, ja tā pirkta „pa
vecam”, vai tajā kāds ir stipri slimojis, vai miris, vai tajā notikusi vardarbība. Vai nopirkta lietota mašīna.
Iegriež uz veiksmi veikalu, firmu u.c. darbu. Atver naudas un
veiksmes kanālus. Ievibrē. Izstrādā aizsargzīmes cilvēkam, govij, zirgam, mājai, mašīnai, uzņēmumam.
Ar Dainu formulu un baltu sakrālās ģeometrijas palīdzību
pieslēdz Dieva kanālam, latviskajam egregoram, lai turpmāk svešas
reliģijas un filozofijas cilvēku nemētā kā niedri vējā.

ALISE PLUS TV ONLINE
Top