Адрес:
Телефон:

+371 65476752

+371 65422681

+371 29644254

E-mail:

riseba@riseba-d.lv

Соц. сети:
facebook
Время работы:
 • Пн -
 • Вт -
 • Ср -
 • Чт -
 • Пт -
 • Сб -
 • Вс -
Ключевые слова:

1999. gadā tika pieņemts lēmums Daugavpilī atvērt augstskolas RISEBA nodaļu, kas 2002. gadā ieguva filiāles statusu un svinēja pirmo izlaidumu. Šajos gados Daugavpils filiāli absolvējuši ap 2000 studenti, kuri veiksmīgi iekļāvušies darba tirgū un ir uzņēmumu vadītāji, ārzemju kompāniju pārstāvniecību darbinieki, tirdzniecības tīklu vadītāji, skolotāji, ārsti, valsts un municipālo iestāžu, kā arī banku darbinieki.

RISEBA ir akreditēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, kā arī ieguvusi Centrālās un Austrumeiropas menedžmenta attīstības asociācijas (CEEMAN) starptautiskās kvalitātes akreditāciju (International Quality Accreditation). RISEBA ir vienīgā no Baltijas augstskolām, kas ieguvusi divas Eiropas menedžmenta attīstības fonda (EFMD) akreditācijas EPAS.

Papildus savam pamatuzdevumam – augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanai, RISEBA filiāle aktīvi piedalās dažādos Daugavpils un Latgales reģiona pasākumos: izstādēs, konferencēs, forumos. RISEBA Daugavpils filiāle realizē Eiropas Savienības projektus, organizē kursus pēc Daugavpils uzņēmumu pasūtījuma, apmāca bezdarbniekus, sadarbībā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru.


В 1999 году было принято решение об открытии Даугавпилсского отделения RISEBA, который в 2002 году получил статус филиала и праздновал свой первый выпускной. За эти года в Даугавпилсском филиале выпустились около 2000 студентов, которые успешно вошли на рынок труда и являются владельцами своего бизнеса, работниками зарубежных компаний, руководителями торговых сетей, учителями, врачами, работниками банков и государственных учреждений. 

RISEBA аккредитована в Министерстве Образования и науки Латвийской Республики, а так же получила аккредитацию международного качества (International Quality Accreditation) Международной Ассоциации развития менеджмента в динамичных обществах (CEEMAN).  RISEBA является единственной высшей школой среди Балтийских стран, которая получила две аккредитации EPAS от Европейского фонда развития менеджмента (EFMD). 

Дополнительно к своей основной цели – подготовке высококвалифицированных специалистов Даугавпилсский филиал RISEBA активно учавствует в
мероприятиях города Даугавпилса и Латгальского региона: выставки, конференции, форумы. Даугавпилсский филиал RISEBA реализует ряд Европейских проектов, организованы курсы для предприятий города Даугавпилса, в сотрудничестве с Государственным агенством занятости организованны курсы по повышению квалификации для безработных.

Profesionālās augstākas izglītības bakalaura studiju programmas:

 • „Uzņēmējdarbības vadība” (dienas un vakara nodaļa);
 • „Biznesa vadība digitālā vidē” (dienas un vakara nodaļa);
 • „Sabiedrisko attiecību un reklāmas menedžments” (dienas un vakara nodaļa);
 • „Biznesa psiholoģija” (dienas un vakara nodaļa);
 • „Eiropas biznesa studijas” (dienas nodaļa).

Maģistra studiju programmas:

 • „Uzņēmējdarbības vadība” (personām ar augstāko neprofilējošo izglītību);
 • „Uzņēmējdarbības vadība” (personām ar augstāko profilējošo izglītību).

Программы бакалавра: 

 • «Управление предпринимательством» (дневное и вечернее отделения);
 • «Управление бизнесом в Интернете» (дневное и вечернее отделения);
 • «Менеджмент общественных отношений и рекламы» (дневное и вечернее отделения);
 • «Бизнес психология» (дневное и вечернее отделения);
 • «Европейский бизнес» (дневное отделение).

Магистерские программы:

 • «Управление предпринимательством» (для лиц с высшим непрофилирующим образованием);
 • «Управление предпринимательством» (для лиц с высшим профилирующим образованием).


Mājaslapas adresi: www.riseba.lv

ALISE PLUS TV ONLINE
Top